Northern lights — © Julian Minervini/FLPOI

Northern lights

Taken January 3rd, 2008
Uploaded December 23rd, 2010
Camera Konica KD–500Z

« Hjälp mig att smycka fyrtornet, vi behöver locka fram barnet »