Field notes Här kommer natten Staden mellan broarna
Strändvägen Northern lights